RoomAV logo
arkitektdesig1
kabelplan over projekt
arkitekter
previous arrow
next arrow

Arkitek samarbejde

Vi har igennem årene haft en del samarbejde med arkitekter, vi har været med i projekter lige fra stort nybyggeri til projekter indenfor renovering.

Vi er i samarbejde med arkitekten og kunden behjælpelig med at analysere kundens behov, samt rådgive om mulighederne indenfor smart home og hjemmebiografer.  Vi tænker ikke kun i nu og her løsninger, men kommer ligeledes med input så der er mulighed for at opgradere systemet i fremtiden, uden at det kræver den store renovering.

Derfor er vi som regel med helt fra starten af et byggeprojekt, da vi på den måde kan være med til at sikre et eksklusivt design hvor kabler og rack er placeret hensigtsmæssigt i bygningen, så det ikke skæmmer boligen eller lokalets udseende og stemning.

Vi holder os hele tiden os opdateret på de nyeste produkter og den nyeste viden på markedet, dette er enorm vigtigt da der hele tiden sker massiv udvikling på dette område.

Når vi samarbejder med arkitekter, deltager vi ofte i byggemøderne med andre håndværker for at afklare evt. tvivlsspørgsmål. Dette er hensigtsmæssigt netop fordi udviklingen går så stærkt.

Vi rådgiver om hvor de forskellige produkter placeres mest fornuftigt, så der opnås den optimale oplevelse for slutbrugeren. Det er desuden rigtigt vigtigt at systemet er bruger venligt. Derfor programmerer vi systemet så det er enkelt og nemt at navigere rundt i, dette tager altid udgangspunkt i kundens behov.