Persondataforordring

 

 

PERSONDATAPOLITIK FOR Room AV

I denne persondatapolitik beskrives, hvordan vi indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside, og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder.
 

1. Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Dine personoplysninger giver os mulighed for at give dig en god og bedre service. Når du opretter en brugerkonto ved os, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger på den måde, der er nævnt i denne persondatapolitik.

 

1.1 Oplysninger i forbindelse med at du opretter en brugerkonto

Når du opretter en brugerkonto, opgiver du selv oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

 

1.2 Oplysninger i forbindelse med at du bruger funktionerne

Når du bruger funktionerne til at få leveret varer og/eller til at levere varer for andre, indsamler vi oplysninger såsom hvilke produkter du køber, leveringsønsker og hvilke produkter du returnerer.

 

1.3 Oplysninger i forbindelse med at du tilmelder dig vores e-post med nyhedsbrev, fra Room AV

Når du tilmelder dig vores e-post med nyhedsbrev, tilbud og andre nyheder fra Room AV, giver du samtykke til, at vi behandler dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

 

1.4 Oplysninger om din adfærd på hjemmesiden

Vi indsamler informationer om din adfærd, når du besøger vores hjemmeside. Dette omfatter oplysninger om din adfærd på hjemmesiden, såsom f.eks. hvilke sider du har besøgt, i hvilken rækkefølge, og hvor du har klikket på disse sider. Oplysningerne bruger vi til at sikre, at du får den bedste og mest relevante oplevelse på hjemmesiden og for løbende at optimere vores hjemmeside og app.

Disse personoplysninger indsamles via cookies. Se cookies politik her http://roomav.dk/cookies/


2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger til de formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi lovgivningsmæssigt er berettigede eller forpligtede til det.

Vi bruger dine personlige oplysninger til at sikre, at du får den bedst mulige oplevelse med vores hjemmeside. Når du opretter dig som Bruger, giver du samtidig samtykke til vores behandling af dine personoplysninger i henhold til denne Persondatapolitik.

Dine personoplysninger i henhold til pkt. 1.1. og 1.2. bliver registreret og gjort tilgængelige for andre udvalgte fragt leverandøre, med det formål at de skal kunne levere varer til dig.

Når du registrere dig som Kunde,  indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefon nr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt hvorfra bestilling er foretaget.
Formålet er, at vi kan levere den service, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle og opbevare for at overholde lovkrav, herunder til reklamationsret på 2 år, samt bogføring og regnskab i 5 år.

Behandlingsgrundlaget herfor er samtykke. Se mere om samtykke i pkt. 3 nedenfor.

Dine personoplysninger i henhold til pkt. 1.2. bruges endvidere til at identificere dine favoritter og til at anbefale de mest relevante varer til dig.
Behandlingsgrundlaget herfor er samtykke. Se mere om samtykke i pkt. 3 nedenfor.

Hvis du har givet samtykke til e-post, bruger vi dine personoplysninger til at sende nyhedsbreve, tilbud og andre nyheder fra Room AV.

Dine oplysninger i henhold til punkt 1.4 bruges, når du tilmelder dig til vores e post med nyhedsbrev, tilbud og andre nyheder, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.
Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyheder og tilbud til dig. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
Behandlingsgrundlaget herfor er samtykke. Se mere om samtykke i pkt. 3 nedenfor.

I nogle tilfælde bruger vi dine data i anonymiseret form. Dette kan for eksempel være tekniske informationer, som alene anvendes til statistiske formål og til fejlsøgning.


 

2.1 Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Se vores cookiepolitik her http://roomav.dk/cookies/

 

Behandling af personoplysninger, som er indsamlet gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i pkt. 3 nedenfor.


3. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. pkt. 2 ovenfor.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os under kontaktoplysninger.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du ikke længere benytte vores hjemmeside.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til gældende lovgivning.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Samtykke til vores e-post kan altid trækkes tilbage, ved at du afmelder dig vores nyhedsbrev. Det kan du gøre enten ved at gå ind i indstillinger på hjemmesiden, der så tilkendegiver, at du ikke vil modtage nyhedsbrevet længere. Derudover kan du afmelde dig vores nyhedsbrev ved at klikke i bunden af selve nyhedsbrevet og trykke 'unsubscribe'.


 

4. Sletning af persondata

Hvis du beder os om at slette de personoplysninger, som vi har behandler om dig, vil vi slette disse uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er en retlig forpligtelse.

Hvis du beder os om at slette dine personoplysninger vil vi også lukke din brugerkonto, da du ikke længere vil kunne benytte funktionerne på vores hjemmeside.

Hvis du aktivt lukker din brugerkonto og dermed tilbagekalder dit samtykke, slettes dine personoplysninger uden unødig ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er en retlig forpligtelse.
Der kan dog gå op til 3 måneder inden alle dine oplysninger er slettet som følge af back-ups mv.

Hvis du over en periode på 24 måneder ikke er aktiv på din brugerprofil, vil vi lukke din profil og slette dine personlige oplysninger. Baggrunden herfor er, at vi hverken ønsker eller må behandle personlige oplysninger, som det ikke er nødvendigt eller relevant at behandle.

Oplysninger i henhold til punkt. 1.2. vil som udgangspunkt blive slettet 2 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb, i henhold til købelovens reklamationskrav. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et andet lovligt behandlingsgrundlag, f.eks. hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav, herunder bogføringsloven for indberetning af SKAT, opbevares oplysningerne for Indkøber i 5 år.

Oplysninger i henhold til punkt 1.3. slettes, når dit samtykke hertil trækkes tilbage.

Oplysninger i henhold til punkt 1.4. slettes senest, når du ikke har gjort brug af hjemmesiden i 2 år eller når dit samtykke hertil kaldes tilbage.


 

5. Sikkerhed

Room Av bestræber sig på bedst muligt at beskytte integriteten og fortroligheden af og tilgængeligheden til dine personlige oplysninger. Vi har derfor implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå.


Vi har gennemført tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.


 

6. Dine rettigheder

6.1 Indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med de undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Du er til enhver tid berettiget til at bede os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du kontakte info@roomav.dk

 

6.2 Indsigelse

Du kan gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger, eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

 

6.3 Dataportalitet

Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

 

6.4 Retten til begrænset behandling

Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

 

6.5 Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til info@roomav.dk, så oplysningerne kan blive korrigeret.
 

6.6 Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som bruger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på info@roomav.dk
 

6.7 Klage

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os.  

Room AV

Abilager 13

2605 Brøndby

Danmark

 

Telefonnr.: 28308180

info@roomav.dk


Du kan også indgive en klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk


 

7. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for den persondatapolitik, sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du altid gøre dig bekendt med hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

 

8. Ændringer af Persondatapolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne Persondatapolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden.

Hvis du har en brugerkonto, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information via hjemmesiden.

 

24. maj 2018